Izvješća o stanju u prostoru

Sukladno obvezi iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji izrađujemo Izvješća o stanju u prostoru za jedinice lokalne samouprave:

- Grad Novigrad
- Općina Tar-Vabriga
- Grad Buje
- Općina Kršan
- Općina Brtonigla