Dokumentacija za uspostavu geoportala

Izrađujemo dokumentaciju za uspostavu geoportala za jedinice lokalne samouprave:

- Općina Brtonigla
- Grad Buje
- Grad Novigrad
- Općina Tar-Vabriga