Programsko razvojne studije

Za investitora Hillis četiri d.o.o. izradili smo dokumentaciju pod nazivom “Inicijativa za Izmjenu i dopunu Prostornog plana Istarske županije i Prostornog plana uređenja Grada Labina.