Poslovni planovi

Za investitora Cavae Romanae d.o.o. izradili smo elaborat orijentacijske procjene investicije priključne infrastrukture za područje ugostiteljsko turističke namjene Stocca.

Za investitora Sunce A.G. d.o.o. izrađujemo investicijsku studiju pod nazivom “Poslovni plan za izgradnju hotela, 3 vile i pratećih sadržaja u naselju Valbandon”.