PROJEKTI / Arhitektura / Opća bolnica Pula

Nova bolnica doprinijeti će porastu kvalitete zdravstvene zaštite i zdravstvenog standarda uz znatno racionalnije poslovanje bolnice. Koncipirana je kako bi se značajno povećao rad u poliklinici i dnevnoj bolnici te provela nova organizacija rada osnivanjem objedinjenog bolničkog prijema, centralne jedinice intenzivnog liječenja, jedinstvenog operacijskog bloka uz uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih metoda.

Projekt nove Opće bolnice Pule predviđa zgradu smještenu na lokaciji današnje bolnice u Zagrebačkoj ulici.

Nova pulska bolnica je po funkciji akutna bolnica a po kategoriji županijska bolnica.

Funkcionalne cjeline bolnice odvijaju se u dva objekta međusobno povezana koji se dograđuju na postojeće objekte ginekologije i dijagnostike.

Prvi objekt dograđuje se na zgradi ginekologije te čini cjelinu u kojoj su smješteni stacionar, hitni prijem, operacijski blok, jedinica intenzivnog liječenja, transfuziologija, citologija, patologija, bolnička ljekarna, sterilizacija i kuhinja. Drugi objekt dograđuje se na zgradi dijagnostike te sadrži dnevnu bolnicu, polikliničko konzilijarnu djelatnost i djelatnost dijagnostike i terapije.

Ostvareni kapaciteti novog kompleksa bolnice su 506 postelja u jedno, dvo i troposteljne sobe sa vlastitim kupaonicama, 10 operacijskih dvorana i 10 sala za buđenje, rađaonski trakt s 3 rađaonska boxa i operacijskom dvoranom za hitne slučajeve, 16 postelja u jedinici intenzivnog liječenja, patologija s 3 obdukcijska stola, bolnička ljekarna s predviđenim prostorijama za antineoplastični laboratorij, praonica s dnevnim kapacitetom od 3500 kg rublja, centralna sterilizacija s kapacitetom od 6600 litara sterilnog materijala, dnevna bolnica s 71 posteljom od kojih 28 za hemodijalize i 2 operacijske dvorane.

Naziv projekta
Opća bolnica Pula
Usluge
Arhitektura, Inženjersko projektiranje
Program
Objekt zdravstvene zaštite
Lokacija
Pula
Trajanje projekta
2003 -2012
Veličina projekta
46 000 m2
Investitor
Opća bolnica Pula
Arhitekt
Josip Brezac
Suradnici
Linda Dimitrov Lučev, Silvana Pilar, Nevenka Radolović, Filip Radolović, Maja Ristić, Nevija Šiša,Daniela Smolčić, Marijana Brezak