PROJEKTI / Urbanizam / SNI Poreč

Projekt stambeno poslovne zone Staro nogometno igralište – SNI u Poreču polazi od predpostavke da se odgovornim reprogramiranjem gradskog prostora može utjecati na očuvanje ili čak povećanje „socijalnog kapitala“ grada.

Sveukupni potencijal suvremenog grada danas se više ne može odvojiti od ljudskog i socijalnog kapitala koji generiraju njegov održivi razvoj. Niska razina socijalnog kapitala neizbježno vodi ka izrazito krutom i neartikuliranom političkom sustavu i visokoj razini korupcije, dok formalne javne institucije danas trebaju socijalni kapital kako bi ispravno funkcionirale.

Projekt stambeno poslovne zone Staro nogometno igralište – SNI u Poreču polazi od predpostavke da se odgovornim reprogramiranjem gradskog prostora može utjecati na očuvanje ili čak povećanje „socijalnog kapitala“ grada. Programom se predložilo, po već postojećem modelu u nekim evropskim zamljama, da se 15-20% stanova namjeni lokalnom stanovništvu, odnosno da se stave na tržište po cijeni prilagođenoj lokalnom stanovništvu. Cilj je zadržati domicilno stanovništvo, te stvoriti prostorne uvjete da se to vrlo osjetljivo rubno područje grada permanentno održi živim, ali i bude jedan od generatora socijalnog umrežavanja grada kroz svoje programe.

Prostorno se dio tog „socijalnog kapitala“ smješta u stambeni niz koji zatvara blok na zapadu. Predložena tiplogija stambenog niza funkcionira kao malo susjedstvo sa pristupom u stanove iz zajedničke korte, te zajedničkim vrtom u suterenu zgrade kao potencijalnom prostoru „socijalizacije“. Osim namjena određenih natječajnim programom, rješenjem se predlaže i svojevrstan zoning društvenih sadržaja u istočnom dijelu obuhvata, i to posebno edukativnih sadržaja, također u cilju održivosti sustava kao cjeline integrirane u gradsko tkivo. Zbog neposredne blizine ugostiteljske škole i radi njene potrebe za većim kapacitetima na susjednoj čestici, nametnula se ideja umreženja sličnih sadržaja u planiranju obuhvata i stvaranja specifične zone čije programiranje iziskuje brigu i angažman gradske uprave, koja zasigurno može prepoznati potrebe grada u tom prijedlogu. Samostojeća građevina na trgu planirana je kao svojevrstan generator zbivanja – edukacijski muzej, polivalentni prostor koji bi na sebe vezivao sadržaje privremenih i stalnih izložbi obrazovnih institucija, edukacijskih programa i izlaganja, igraonice i učionica. Po uzoru na slične takve programe iz europskih gradova koji uspješno uključuju mlade u sustav interaktivnog prikupljanja znanja, edukacijski muzej bio bi mjesto gdje se organiziranim programima može djecu uključiti u programe oživljavanja tradicionalnih zanata, modelarstva, hobby-art radionica, medijske kulture, civilnih studija…

Na kraju ostaje odgovornost javnih institucija da prepoznaju važnost vrijednosti „socijalnog kapitala“ grada kojim upravljaju, te da pronađu i usvoje alate koji će im omogućiti da stvore uvjete življena u gradu koji će taj kapital povećati.

Naziv projekta
Kompleks “Starog nogometnog igrališta” u Poreču
Usluge
Arhitektura, Urbanizam
Program
Stambeno poslovni kompleks, društvena namjena
Lokacija
Poreč
Trajanje projekta
2007
Veličina projekta
25 000 m2
Investitor
Grad Poreč
Autorski tim
Iva Buljan, Dino Krizmanić, Emil Stijepčić, Daniela Škandul, Leonid Zuban
Nagrade
1. nagrada na pozivnom natječaju za izradu idejnog arhitektonskog rješenja „Starog nogometnog igrališta“ u Poreču
Publikacije
ČIP, broj 11-12, 2007.
Izložbe
31. Salon arhitekture u Beogradu