PROJEKTI / Arhitektura / FET Pula

Uklanjanjem odnosno preseljenjem na novu lokaciju prostora komunalne tvrtke “Herculanea” te izgradnjom drugog dijela glavne gradske prometnice pravca sjever-jug u centru grada Pule ostvarena je lokacija za izgradnju poslovne građevine koja u dijelu sadrži i funkcije planiranog “kampusa” pulskog sveučilišta lociranog oko postojećih zgrada sveučilišta i Preradovićeve ulice nastavno do napuštenih zgrada gradske bolnice.

U realizaciji ideje kao dio te lokacije, 1994. godine započeta je izgradnja zgrade Fakulteta ekonomije i turizma koja je izgradnjom prve etaže uskoro i prekinuta da bi se 2003. godine nastavila gradnja prema reduciranom projektnom zadatku i projektu.

Zgrada ima četiri etaže od kojih su tri prizemne zbog konfiguracije terena. Najniža etaža povezana je sa trgom na razini Flanatičke ulice i namjenjena je društvenom standardu studenata. Na drugoj etaži, koja bi trebala dobiti “toplu vezu” sa drugim zgradama sveučilišta, smješteni su prostori dekanata, knjižnice i učionice. Na trećoj etaži, smješten je glavni ulaz u zgradu, ulazni dvoetažni hol i učionice te amfiteatar.  Na četvrtoj etaži smještene su učionice i amfiteatar. Zapadno pročelje uređeno je na način moguće dogradnje zgrade i stvaranje internog prostora triju zgrada pulskog sveučilišta. Gualtiero Mocenni, istaknuti pulski slikar i kipar, autor je reljefa na južnom pročelju zgrade koja je jedna od prepoznatljivih karakteristika zgrade.

Naziv projekta
Zgrada Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Pula
Usluge
Arhitektura, Inženjersko projektiranje
Program
Javna zgrada, obrazovanje
Lokacija
Pula
Trajanje projekta
2000 – 2007
Veličina projekta
2 165 m2
Investitor
Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Pula
Arhitekt
Josip Brezac
Suradnici
Linda Dimitrov Lučev, Nevenka Radolović, Daniela Smolčić
Autor reljefa na južnom pročelju
Gualtiero Mocenni
Fotografija
Damir Fabijanić