Usluge

Urbanizam

Međusobno usklađena, fleksibilna, adaptabilna prostorno planska dokumentacija sa učinkovitim instrumentima provedbe, odgovor je na nagle promjene u gospodarstvu te pretpostavka  za unapređenje gospodarskih, društvenih, prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvoja.

Četiri desetljeća Urbis, kroz timski rad stručnjaka komplementarnih disciplina,  izrađuje urbanističku dokumentaciju strateške i provedbene razine koja u svojoj razradi zahtijeva multidisciplinarni pristup s ciljem ostvarenja održivog društvenog razvitka.

Pri izradi urbanističke i krajobrazne dokumentacije trudimo se multidisciplinarnim pristupom i dubokom predanošću pružiti uspješnu uslugu koja je rezultat znanja i iskustva naših stručnjaka iz područja urbanizma, arhitekture, krajobraznog i inženjerskog planiranja te zaštite prostora.

Naše sveobuhvatne urbanističke usluge uključuju:
- programske urbanističke projekte
- urbanističke planove
- krajobrazne studije
- konzervatorske elaborate
- urbanističko savjetovanje

Prilozi